home

„Książka nie jest towarem!”

Z czego jednak mają żyć autorzy?

Świat musi znaleźć alternatywny sposób wynagradzania twórców.

Ach ci bogowie?

Jak wyglądałby świat, gdyby wierzenia starożytnych Greków przetrwały do naszych czasów jako dominująca religia? Greccy bogowie różnili się między sobą dość znacznie – światopoglądem, kulturą, stylem życia itp. Nie chronił ich też żaden boski immunitet. W „Iliadzie” Diomedes bez żadnych konsekwencji rani Afrodytę, a potem boga wojny Aresa. Śmiertelnicy mieli więc wolny wybór. Bali się swoich bogów, ale nie musieli ich kochać. Mogli sobie wybrać jednego, takiego który dostarczał najwięcej satysfakcji. Dzisiejsi wyznawcy skupialiby się więc najprawdopodobniej wokół jednego boga, tworząc raczej grupy przypominające bardziej fankluby, niż jednolity kościół obejmujący wszystkich wierzących. Wenusjanie, Marsjanie, Dionizjanie... Jakie ciekawe obrzędy religijne mogłyby zaistnieć.

Powieść Randalla Garretta i Larry'ego M. Harrisa ukazała się po raz pierwszy pod tytułem „Pagan passions” w 1959r.

I.D., 2020     


Ten dokument jest dostępny na licencji Creative Commons: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Generic (CC BY-NC-SA 3.0). Może być kopiowany i rozpowszechniany na tej samej licencji z ograniczeniem: nie można tego robić w celach komercyjnych.

These document is available under a Creative Commons License. Basically, you can download, copy, and distribute, but not for commercial purposes.

Creative Commons License
Download:Zobacz też:Webmaster: Irdyb (2011)